تامین مالی پارس کپیتال (میریت سرمایه گروه ثروت سازان پارس)

یک ضرب المثل قدیمی سرمایه گذاری وجود دارد که می گوید: “اگر سنگ بزرگی در مسیرتان بود، بجای کنار زدن آن از سایه اش استفاده کنید.” یعنی یک سرمایه گذار خوب از ریسک ، فرار نمی کند بلکه با مدیریت آن از منافع پذیرش ریسک، بهره مند می شود.

در یادداشت قبل،با تشکیل پورتفو یا سبد دارایی ها،آشنا شدیم.هر چه قدر تنوع سرمایه گذاری بیشتری داشته باشید از مجراهای درآمدی بیشتری بهره مند می شوید و خیالتان راحت تر است.
مقدار تخصیص پول  برای سرمایه گذاری در هر دارایی به ۴ عامل بستگی دارد:

قسمت دوم
در یادداشت قبل،سرمایه گذاری را به تعویق انداختن مصرف امروز با هدف کسب لذت بیشتر در آینده،تعریف کردیم.
برای تعیین محل سرمایه گذاری،چند سوال مطرح کردیم که پاسخ به آنها میزان ریسک پذیری و افق زمانی سرمایه گذاری را نشان میداد.

قسمت اول

این سوال بسیاری از شهروندان، در کشورهای با شرایط اقتصادی کم ثبات است.چرا که نسبت به وضعیت آینده ی خود،نگرانی بیشتری دارند و همواره در چالش بین مصرف پول در زمان حال یا پس انداز آن برای استفاده در آینده، هستند