پولمان را کجا سرمایه گذاری کنیم؟!

قسمت اول

این سوال بسیاری از شهروندان، در کشورهای با شرایط اقتصادی کم ثبات است.چرا که نسبت به وضعیت آینده ی خود،نگرانی بیشتری دارند و همواره در چالش بین مصرف پول در زمان حال یا پس انداز آن برای استفاده در آینده، هستند

قبل از اینکه بخواهیم به سوال بالا جواب دهیم،باید به چند سوال زیر ، به دقت پاسخ داد:

۱-پولتان را از چه محلی بدست آورده اید و چقدر برای آن،زحمت کشیده اید؟!

۲-آیا محل درآمد مطمئن و با ثباتی برای آینده دارید یا خیر؟!

۳-چه میزان از پول حاصل از درآمدتان،باید برای امور جاری زندگیتان مصرف شود؟!

۴- آیا در حال حاضر،پس اندازی برای آینده دارید یا خیر؟!

پاسخ متفاوت به هر کدام از سوالات بالا،ما را به گزینه های سرمایه گذاری متفاوتی می رساند که در پست های بعدی،توضیح خواهم داد.پاسخ این سوالات،میزان ریسک پذیری سرمایه گذار را مشخص می کند.

به زبان ساده، پول نزد ما از دو محل،حاصل می شود .یا نتایج زحمات خودمان است(درآمد) یا اینکه از دیگران،قرض گرفته ایم. پس منبع پول ما،خارج از این دو محل نیست.

محل خرج پول ما نیز مشخص است.

یا همین امروز برای زنده بودنمان،مصرفش می کنیم یا اینکه با هدف استفاده در آینده،آن را پس انداز و سرمایه گذاری میکنیم.

پس ۲ محل مصرف نیز مشخص شد۴ حالت زیر را از ترکیب منابع و مصارف پول،در ذهن خود،تجسم کنید

۱-قرض بگیریم که امروز مصرف کنیم(ریسک پذیری زیاد)

۲- قرض بگیریم که  برای آینده ،سرمایه گذاری کنیم( ریسک پذیری متوسط)

۳-درآمد امروزمان را مصرف کنیم(ریسک پذیری متوسط)

۴-درآمد امروزمان را سرمایه گذاری کنیم(ریسک پذیری پایین)