پولمان را کجا سرمایه گذاری کنیم؟!

قسمت دوم

در یادداشت قبل،سرمایه گذاری را به تعویق انداختن مصرف امروز با هدف کسب لذت بیشتر در آینده،تعریف کردیم.

برای تعیین محل سرمایه گذاری،چند سوال مطرح کردیم که پاسخ به آنها میزان ریسک پذیری و افق زمانی سرمایه گذاری را نشان میداد.

به جملات زیر که نقش غالب در ذهن دارند،توجه کنید:

معمولا” یک فرد بازنشسته بیشتر به دنبال درآمد منظم ماهانه است تا چند برابر کردن ثروت خود…

معمولا” کارمندها نسبت به کسبه ، محافظه کاری بیشتری در سرمایه گذاری به خرج می دهند

افرادی که با زحمت کمتری،ثروت کسب می کنند،تمایل بیشتری به مصرف دارند تا پس انداز

منظور از سرمایه گذار،شخصی است که دارایی بیشتری نسبت به مصارف امروزش دارد.(متاسفانه برای بخش زیادی از مردم،امکان پس انداز و سرمایه گذاری،وجود ندارد).

در گام اول،حتما” سرمایه گذاری خود را در موضوعات و حوزه های مختلف انجام دهید،یعنی سبد دارایی تشکیل دهید( اصطلاحا” به این سبد دارایی

ها،پورتفو یا پورتفولیو می گوییم).

پول مانند كود است؛ نیك است در صورتی كه پراكنده باشد.فرانسیس بیكن