‍پولمان را کجا سرمایه گذاری کنیم؟!

قسمت سوم

در یادداشت قبل،با تشکیل پورتفو یا سبد دارایی ها،آشنا شدیم.هر چه قدر تنوع سرمایه گذاری بیشتری داشته باشید از مجراهای درآمدی بیشتری بهره مند می شوید و خیالتان راحت تر است.

مقدار تخصیص پول  برای سرمایه گذاری در هر دارایی به ۴ عامل بستگی دارد:

۱-مقدار کل پول

۲-تناسب بازده مورد انتظار از سرمایه گذاری با ریسک

۳- نقدشوندگی انواع دارایی ها

۴-شرایط کلان محیط اقتصادی

بدیهی است اگر مقدار پولتان محدود است نمی توانید در داراییهای فیزیکی مانند زمین و ساختمان سرمایه گذاری کنید و گزینه های پیش رو محدود می شود به راه اندازی کسب و کار،سپرده گذاری بانکی و خرید سهام

تذکر: این سلسله یادداشت ها به راه اندازی کسب و کار، نمی پردازد.

بازده مورد انتظار بر اساس توانایی های فرد و فرصتهای موجود،تعریف می شوند.

به ترتیب نقدشوندگی می توان سپرده های بانکی،طلا،ارز،اوراق دولتی،صندوقهای سرمایه گذاری،سهام و مشتقات آن، ارزرمزها و دارایی فیزیکی را نام برد.

تذکر: به علت دستوری بودن نرخ سود بانکی در ایران،تفاوتی بین سپرده های بانکی نیست و نیازی به بررسی بیشتر ندارد.

متغیرهای کلان اقتصادی مانند سیاست های پولی و مالی دولت،شاخص ها و متغیرهای اقتصادی مانند تورم،رشد اقتصادی،نرخ بهره و همچنین سیاستهای بخشی و مقطعی در حوزه های مختلف مانند مسکن،ارز و‌…می تواند بر بازدهی بازارهای مالی اثر گذارد.

از یادداشت بعدی،سرمایه گذاری در بازار سرمایه را بررسی می کنیم. ادامه دارد…